Multimedia Library / Guides and References

Useful subject information in the form of guides and references for both Uncrewed Aircraft Systems (UAS) and Counter-Uncrewed Aircraft Systems (Counter-UAS).

Indlæser...
Dronesec Adversary Intelligence - 960x200

Filtrer resultater   Nulstil filtre

Droneøvelser: Sådan forbereder du dig på en drone-hændelse

Droneøvelser: How to Prepare for a Drone Incident er en artikel skrevet af oberstløjtnant Andre Haider, GE A,...

CRFS Guide to RF Geolocation Techniques

A Guide to RF Geolocation Techniques is a technical resource guide by CRFS. The radio frequency (RF) environment is inherently…

DoD Strategy for Countering Weapons of Mass Destruction

Strategy for Countering Weapons of Mass Destruction is a document from the U.S. Department of Defense The 2023 Department of…

Spørgsmål, du skal stille, når du undersøger Counter-UAS-systemer

Spørgsmål, du skal stille, når du undersøger ubemandede flysystemer (Counter-UAS), er et offentligt dokument skrevet af Department of...

Beskyttelse af civil luftfartsinfrastruktur mod ubemandede luftfartøjer

Protection of Civil Aviation Infrastructure Against Unmanned Aircraft er en vejledning udgivet af Organisationen for International Civil Luftfart (ICAO). Dette...

FN udgiver vejledning om terroristers brug af UAS

I slutningen af december 2023 offentliggjorde FN's Sikkerhedsråds komité et sæt ikke-bindende vejledende principper for at hjælpe...

Leksikon over improviserede eksplosive anordninger

FN har udgivet Improvised Explosive Device Lexicon for at give FN-systemet et samlet begrebsapparat, der kan bruges til at...

Beskyttelse og afbødning af stadioner mod droneangreb og -trusler

Stadia Protection and Mitigation from Drone Incursion and Threats er en retningslinje, der er resultatet af en kollektiv indsats...

Drone Laws Around the World

Drone laws around the world: A comparative global guide to drone regulatory laws, Second Edition, 2023, is a resource published…

Håndbog - UAS-beskyttelse af kritisk infrastruktur og det offentlige rum

Handbook on UAS protection of critical infrastructure and public space er en ressource, der er skrevet af Europa-Kommissionens Joint Research...

Håndbog - Beskyttelse mod ubemandede luftfartøjssystemer

Protection against Unmanned Aircraft Systems- Handbook on UAS risk assessment and principles for physical hardening of buildings and sites is…

DHS CISA Sikkerhedsplanlægning Arbejdsbog - september 2023

The Security Planning Workbook is an extensive resource aimed at aiding critical infrastructure owners and operators craft a fundamental security…

Forståelse af radiofrekvens

Making Sense of Radio Frequency af CRFS giver læserne en introduktion til radiofrekvensbegreber, herunder: Hvorfor radiofrekvens...

Assessing UAS Threat and Vulnerability

Countering The Threats From Uncrewed Aerial Systems- Assessing The Threat and Vulnerability is a document from the National Protective Security…

Developing Operational Requirements- C-UAS DTI

Countering The Threats From Uncrewed Aerial Systems- Developing Operational Requirements for C-UAS Detect, Track and Identify Technology is a document…

Dronesec C-UAS efterretningsbanner
Filtrer dine resultater   Tilbage til toppen
Søgeordssøgning
Indholdstype
Quantic Evans C-UAS Drone Defense Annonce
Indlæser...