Ακουστική

Sound Source Localization and Detection Methods

A Survey of Sound Source Localization and Detection Methods and Their Applications is a research report by Gabriel Jekateryńczuk and…

Η Ουκρανία χρησιμοποιεί ακουστικούς αισθητήρες για την παρακολούθηση εισερχόμενων drones

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του The Warzone, κατά τη διάρκεια στρογγυλής τράπεζας τύπου που πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο της φετινής έκθεσης Air & Space...

Real-Time Detection of UAVs Using a Bio-Inspired MEMS Sensor

Real-Time Detection of Small Unmanned Aerial Vehicles Using a Bio-Inspired MEMS Sensor is a Naval Postgraduate School thesis by Rafael…

Ταξινόμηση, εντοπισμός και παρακολούθηση μη επανδρωμένων αεροσκαφών με HMM χρησιμοποιώντας ακουστική κυκλική μικροφωνική διάταξη διαμόρφωσης δέσμης

Η ταξινόμηση, ο εντοπισμός και η παρακολούθηση μη επανδρωμένων αεροσκαφών μέσω HMM με χρήση ακουστικής κυκλικής μικροφωνικής συστοιχίας διαμόρφωσης δέσμης είναι μια ερευνητική εργασία που ασχολείται με θέματα εντοπισμού και παρακολούθησης μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Ακουστική ανίχνευση και παρακολούθηση ενός UAS κατηγορίας I με μια μικρή τετραεδρική διάταξη μικροφώνων

Η ακουστική ανίχνευση και παρακολούθηση ενός UAS κατηγορίας Ι με μια μικρή τετραεδρική διάταξη μικροφώνων είναι μια εργασία που περιγράφει μια ανάλυση ακουστικών συστημάτων για την ανίχνευση και την παρακολούθηση των επιδόσεων ενός UAS που μετρήθηκε με μια μικρή τετραεδρική διάταξη μικροφώνων.

Ανασκόπηση και προσομοίωση αισθητήρων αντι-UAS για τη διαχείριση της κυκλοφορίας μη επανδρωμένων οχημάτων

Η ανασκόπηση και οι προσομοιώσεις των αισθητήρων Counter-UAS για τη διαχείριση της μη επανδρωμένης κυκλοφορίας είναι ένα έγγραφο που διερευνά τις τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση...

Φόρτωση...