DJI Wi-Fi Protocol Reverse Engineering is a Master’s Thesis by Thomas Christof.

This master’s thesis involves reverse-engineering the Da Jian Innovation (DJI) low-level Wi-Fi protocol. The study uses deductive reasoning to establish logical connections between drone control instructions and the corresponding network packets sent. UDP packets are clustered based on payload length, and bit-precise reasoning is applied to payloads of interest. The core structure of the protocol is unveiled, enabling pixel-perfect extraction of camera-feed and telemetry data. The thesis concludes by introducing a proprietary software solution designed to capture, analyze, and post-process network packets relevant to drone operations.

Julkaisupäivä– November 2021

DJI Wi-Fi Protocol Reverse Engineering contains the following major sections:

  • Johdanto
  • Target Specification
  • Man-in-the-Middle
  • DJI Wi-Fi Protocol
  • DJI Wi-Fi Tools
  • Päätelmä

Tämän asiakirjan jakelua ei ole rajoitettu.

C-UAS Hub ei omista tätä sisältöä, ja se tarjoaa käyttäjille linkin osoitteessa pohja sivulta päästäksesi asiakirjaan sen alkuperäisessä sijainnissa. Näin tekijä(t) voi(vat) seurata työhönsä liittyviä tärkeitä mittareita. Kaikki kunnia kuuluu sen lailliselle omistajalle.

Kirjoittaja - Thomas Cristof

Katso myös...

DJI päivittää drone GEO-järjestelmänsä Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja EU:ssa

DJI Dronesista löytyi tietoturva-aukkoja

DJI Drone-Detecting System Poistettu käytöstä.

Post Image- DJI Mavic Pro