2016

Malli putoavan miehittämättömän ilma-aluksen aiheuttamista ihmisvahingoista: Vaikutukset UAS-sääntelyyn

Malli putoavan miehittämättömän ilma-aluksen aiheuttamista ihmisvahingoista: Implications for UAS Regulation on teos, joka edistää...

Viestinnän kuuntelu

Nämä tammikuussa 2016 julkaistut Yhdistyneen kuningaskunnan käytännesäännöt koskevat viestinnän kuuntelua.

Yhdistetyn ilmapuolustuksen tekniikat

ATP 3-01.8 Techniques for Combined Arms Air Defense, päivätty heinäkuussa 2016, on armeijaministeriön päämajan julkaisu, joka...

Nykyiset lennokkien torjuntaratkaisut lentoasemille

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tutkia lentoasemien nykyisiä lennokkien torjuntaratkaisuja ja tehdä katsaus ammattikorkeakouluihin liittyvään kirjallisuuteen ja...

Yhdysvaltain radiotaajuuksien taajuusjako - tammikuu 2016

Yhdysvaltain kauppaministeriön kansallisen televiestintäviraston (National Telecommunications Information Administration) tammikuussa 2016 julkaisema Yhdysvaltain radiotaajuuksien taajuusjakotaulukko...

50. osasto U.S. Code Section 2661- Energiaministeriö.

Yhdysvaltojen lain 50 osaston 2661 §:ssä annetaan Yhdysvaltojen energiaministeriölle lupa harjoittaa tiettyjä C-UAS-toimia ("Counter-UAS")....

Osasto 10 U.S. Code Section 130i- Puolustusministeriö

Yhdysvaltain lakikokoelman 10 osaston 130i §:ssä annetaan Yhdysvaltojen puolustusministeriölle lupa harjoittaa tiettyjä C-UAS-toimia ("Counter-UAS")....

Ladataan...