2020

Defending Airports from UAS: A Survey on Cyber-Attacks and Counter-Drone Sensing Technologies

Defending Airports from UAS: A Survey on Cyber-Attacks and Counter Drone Sensing Technologies provides analysis on the deployment of C-UAS technology at airports.

Classification, positioning, and tracking of drones by HMM using acoustic circular microphone array beamforming

Classification, positioning, and tracking of drones by HMM using acoustic circular microphone array beamforming is a research paper that addresses issues with identifying and tracking drones.

Esseet lennokkien ja lennokkien torjuntajärjestelmien sääntelystä

Essays in the Regulation of Drones and Counter-Drone Systems on Andrew Shelleyn väitöskirja, joka täyttää taloustieteen filosofian tohtorin tutkinnon vaatimukset.

Drone-uhan torjunta: C-UAS-teknologian vaikutukset Norjaan EU:n ja Naton kontekstissa.

Countering the Drone Threat on raportti, jossa käsitellään monenlaisia C-UAS-aiheita, jotka ovat tärkeitä Norjalle ja muille maille.

Agent-Based Modeling for Low-cost Counter-UAS Protocol in Prisons

Agent-Based Modeling for Low-cost Counter-UAS Protocol in Prisons is a paper that proposes a method to test Counter-UAS policies and…

Dronien tutkiminen avoimen lähdekoodin rikosteknisten ohjelmistojen avulla

Dronien tutkiminen avoimen lähdekoodin rikosteknisten ohjelmistojen avulla on Tyler Wierzbickin tekemä Naval Post Graduate Schoolin opinnäytetyö. Tässä opinnäytetyössä tutkitaan...

Protect Your Sky: A Survey of Counter Unmanned Aerial Vehicle Systems

Protect Your Sky: A Survey of Counter Unmanned Aerial Vehicle Systems (CUS) provides a comprehensive survey of Counter-UAS technology that…

C-UAS-järjestelmien tietosuojaa koskeva vaikutustenarviointi

Miehittämättömien ilma-alusten torjuntajärjestelmien (C-UAS) yksityisyydensuojaan kohdistuvien vaikutusten arviointi on raportti, jossa käsitellään yksityisyydensuojan lieventämiseksi toteutettuja toimenpiteitä....

Miehittämättömien ilma-alusjärjestelmien torjuntapolitiikan nykytila Yhdysvalloissa.

The Current State of Counter Unmanned Aerial Systems Policy in the U.S. (Miehittämättömien ilma-alusjärjestelmien torjuntapolitiikan nykytila Yhdysvalloissa) on kollektiivinen yhteenveto...

Suojautuminen roistomaisia lennokkeja vastaan

Suojautuminen roistomaisia lennokkeja vastaan on kongressin tutkimuslaitoksen (CRS) syyskuussa 2020 julkaisema raportti. Protecting Against Rogue Drones...

Ammattikorkeakoulujen aiheuttamien uhkien torjunta

Kansallisen infrastruktuurin suojelukeskus (CPNI) esittelee tässä oppaassaan parhaita käytäntöjä, joita suositellaan....

Suojautuminen ammattikorkeakoulujen uhkaa vastaan

Suojautuminen miehittämättömien ilma-alusjärjestelmien (UAS) uhkaa vastaan on sisäisen turvallisuuden ministeriön laatima parhaita käytäntöjä koskeva opas. ...

C-UAS- State of the Art, Challenges and Future Trends

Counter-Unmanned Aircraft System(s) (C-UAS): State of the Art, Challenges and Future Trends provides a comprehensive survey of existing literature regarding…

Miehittämättömien ilma-alusjärjestelmien torjuntateknologiat ja -operaatiot

Counter Unmanned Aircraft Systems Technologies and Operations -teoksessa tarkastellaan muun muassa teknisiä, juridisia ja eettisiä ulottuvuuksia, jotka liittyvät elektronisiin...

Neuvonta liittovaltion lakien soveltamisesta miehittämättömien ilma-alusjärjestelmien havaitsemiseen ja lieventämiseen tarkoitetun teknologian hankintaan ja käyttöön

Elokuussa 2020 liittovaltion ilmailuhallinto (FAA), oikeusministeriö (DOJ), sisäisen turvallisuuden ministeriö (DHS) ja liittovaltion...

Ladataan...