Zagrożenie ze strony dronów dla portów lotniczych jest poważnym problemem ze względu na potencjalne ryzyko, jakie stwarzają one dla bezpieczeństwa lotniczego, ochrony i operacji lotniczych. Znane również jako bezzałogowe statki powietrzne (UAV) lub bezzałogowe systemy powietrzne (UAS), drony zyskały popularność zarówno w celach rekreacyjnych, jak i komercyjnych. Jednak w przypadku nieodpowiedzialnej lub złośliwej obsługi, drony mogą stwarzać poważne zagrożenie dla lotnisk i samolotów. Lotniska są szczególnie narażone, ponieważ znajdują się w centrum krytycznych faz lotu, takich jak kołowanie, start i lądowanie. 

Poniższe zasoby zostały wyselekcjonowane przez C-UAS Hub w celu dostarczenia informacji specyficznych dla lotniskolądowisko dla helikopterów i lotnisko środowiska.

Samolot startujący z pasa startowego o zachodzie słońca

Lotnisko Artykuły i aktualności

Lotnisko Zasoby

Zasoby ogólne

Ładowanie...