Data wejścia w życie: 2 grudnia 2022 r.

AeroVigilance ("my", "nas" lub "nasz") prowadzi stronę internetową https://cuashub.com ("Usługa").

Ta strona informuje o naszych zasadach dotyczących gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania danych osobowych podczas korzystania z naszej Usługi oraz o wyborach związanych z tymi danymi.

Wykorzystujemy Państwa dane, aby dostarczać i ulepszać Usługa. Korzystając z Usługi, wyrażają Państwo zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie informacji zgodnie z niniejszą polityką. O ile nie określono inaczej w niniejszej Polityce Prywatności, terminy użyte w niniejszej Polityce Prywatności mają takie samo znaczenie jak w naszych Warunkach, dostępnych pod adresem http://cuashub.com.

Definicje

Gromadzenie i wykorzystywanie informacji

Gromadzimy kilka różnych rodzajów informacji w różnych celach, aby świadczyć i ulepszać nasze Usługi.

Rodzaje gromadzonych danych

Dane osobowe

Podczas korzystania z naszej Usługi możemy poprosić użytkownika o podanie nam pewnych danych osobowych, które mogą być wykorzystane do skontaktowania się z nami lub identyfikować ("Dane osobowe"). Dane osobowe mogą obejmować między innymi:

Możemy wykorzystywać dane osobowe użytkownika do kontaktowania się z nim w celu przesyłania mu biuletynów, materiałów marketingowych lub promocyjnych oraz innych informacji, które mogą być dla niego interesujące. Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania od nas jakichkolwiek lub wszystkich takich wiadomości, korzystając z łącza do rezygnacji z subskrypcji lub instrukcji podanych w każdej wysyłanej przez nas wiadomości e-mail.

Dane użytkowania

Możemy również gromadzić informacje o sposobie uzyskiwania dostępu do Usługi i korzystania z niej ("Dane o użytkowaniu"). Te Dane o użytkowaniu mogą obejmować takie informacje, jak adres protokołu internetowego komputera (np. adres IP), typ przeglądarki, wersja przeglądarki, odwiedzane strony naszej Usługi, godzina i data wizyty, czas spędzony na tych stronach, unikalne identyfikatory urządzeń i inne dane diagnostyczne.

Śledzenie & Dane plików cookie

Używamy plików cookie i podobnych śledzenie technologie do ścieżka aktywność w naszym Serwisie i przechowywać pewne informacje.

Pliki cookie to pliki zawierające niewielką ilość danych, które mogą zawierać anonimowy, niepowtarzalny identyfikator. Pliki cookie są wysyłane do przeglądarki użytkownika ze strony internetowej i przechowywane na urządzeniu użytkownika. Śledzenie Stosowane technologie to również sygnały nawigacyjne, znaczniki i skrypty do gromadzenia i przetwarzania danych. ścieżka informacji oraz do ulepszania i analizowania naszej Usługi.

Użytkownik może poinstruować swoją przeglądarkę, aby odrzucała wszystkie pliki cookie lub wskazywała, kiedy plik cookie jest wysyłany. Jeśli jednak użytkownik nie zaakceptuje plików cookie, może nie być w stanie korzystać z niektórych części naszej Usługi.

Przykłady używanych przez nas plików cookie:

Polityka dotycząca plików cookie

Nasza Polityka dotycząca plików cookie wyjaśnia, czym są pliki cookie, w jaki sposób wykorzystujemy pliki cookie, w jaki sposób strony trzecie, z którymi możemy współpracować, mogą wykorzystywać pliki cookie w Serwisie, wybory użytkownika dotyczące plików cookie oraz dalsze informacje na temat plików cookie.

Czym są pliki cookie

Pliki cookie to małe fragmenty tekstu wysyłane do przeglądarki internetowej przez odwiedzaną witrynę. Plik cookie jest przechowywany w przeglądarce internetowej użytkownika i umożliwia Serwisowi lub podmiotowi zewnętrznemu rozpoznanie użytkownika i ułatwienie mu następnej wizyty oraz zwiększenie użyteczności Serwisu.

Pliki cookie mogą być "trwałe" lub "sesyjne". Trwałe pliki cookie pozostają na komputerze osobistym lub urządzeniu mobilnym użytkownika po przejściu w tryb offline, natomiast sesyjne pliki cookie są usuwane natychmiast po zamknięciu przeglądarki internetowej.

Jak Aerovigilance wykorzystuje pliki cookie

Podczas korzystania z Usługi i uzyskiwania do niej dostępu możemy umieszczać w przeglądarce internetowej użytkownika pliki cookie.

Używamy plików cookie do następujących celów:

W Serwisie używamy zarówno sesyjnych, jak i trwałych plików cookie, a do działania Serwisu używamy różnych rodzajów plików cookie:

Pliki cookie stron trzecich

Oprócz naszych własnych plików cookie, możemy również wykorzystywać pliki cookie różnych stron trzecich do raportowania statystyk użytkowania Usługi, dostarczania reklam w Usłudze i za jej pośrednictwem itp.

Jakie są opcje dotyczące plików cookie

Jeśli chcesz usunąć pliki cookie lub poinstruować przeglądarkę internetową, aby usuwała lub odrzucała pliki cookie, odwiedź strony pomocy przeglądarki internetowej.

Należy jednak pamiętać, że jeśli użytkownik usunie pliki cookie lub odmówi ich akceptacji, może nie być w stanie korzystać ze wszystkich oferowanych przez nas funkcji, może nie być w stanie zapisać swoich preferencji, a niektóre z naszych stron mogą nie wyświetlać się prawidłowo.

Gdzie można znaleźć więcej informacji o plikach cookie?

Więcej informacji na temat plików cookie można znaleźć w następujących witrynach stron trzecich:

Wykorzystanie danych

Aerovigilance wykorzystuje zebrane dane do różnych celów:

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO)

Jeśli użytkownik pochodzi z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), podstawa prawna Aerovigilance do gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych opisanych w niniejszej Polityce prywatności zależy od gromadzonych przez nas danych osobowych i konkretnego kontekstu, w którym je gromadzimy.

Aerovigilance może przetwarzać Dane osobowe użytkownika, ponieważ:

Przechowywanie danych

Aerovigilance będzie przechowywać dane osobowe użytkownika wyłącznie tak długo, jak będzie to konieczne do celów określonych w niniejszej Polityce prywatności. Aerovigilance będzie przechowywać i wykorzystywać dane osobowe użytkownika w zakresie niezbędnym do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych (na przykład, jeśli będziemy zobowiązani do przechowywania danych użytkownika w celu zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami). prawa), rozstrzygania sporów i egzekwowania naszych umów prawnych i zasad.

Aerovigilance będzie również przechowywać Dane dotyczące użytkowania do celów analizy wewnętrznej. Dane dotyczące użytkowania są zazwyczaj przechowywane przez krótszy okres, z wyjątkiem sytuacji, gdy dane te są wykorzystywane w celu zwiększenia bezpieczeństwa lub poprawy funkcjonalności naszej Usługi lub gdy jesteśmy prawnie zobowiązani do przechowywania tych danych przez dłuższy okres.

Transfer danych

Informacje o użytkowniku, w tym Dane Osobowe, mogą być przekazywane i przechowywane na komputerach znajdujących się poza stanem, prowincją, krajem lub inną jurysdykcją rządową, w której przepisy o ochronie danych mogą różnić się od przepisów obowiązujących w jurysdykcji użytkownika.

Jeśli użytkownik znajduje się poza Stanami Zjednoczonymi i zdecyduje się przekazać nam informacje, należy pamiętać, że przekazujemy dane, w tym dane osobowe, do Stanów Zjednoczonych i tam je przetwarzamy.

Zgoda użytkownika na niniejszą Politykę prywatności, po której następuje przekazanie takich informacji, oznacza zgodę użytkownika na takie przekazanie.

Aerovigilance podejmie wszelkie niezbędne kroki w celu zapewnienia, że dane użytkownika są traktowane bezpiecznie i zgodnie z niniejszą Polityką prywatności, a żadne przekazywanie danych osobowych użytkownika nie będzie miało miejsca do organizacji lub kraju, chyba że istnieją odpowiednie kontrole, w tym bezpieczeństwo danych użytkownika i innych danych osobowych.

Ujawnianie danych

Wymogi prawne

Aerovigilance może ujawnić Dane Osobowe użytkownika w dobrej wierze, że takie działanie jest konieczne w celu

Bezpieczeństwo danych

Bezpieczeństwo danych użytkownika jest dla nas ważne, ale należy pamiętać, że żadna metoda transmisji przez Internet ani metoda elektronicznego przechowywania danych nie jest bezpieczna. Chociaż staramy się wykorzystywać komercyjnie akceptowalne środki w celu ochrony danych osobowych użytkowników, nie możemy zagwarantować ich całkowitego bezpieczeństwa.

"Nie Ścieżka" Sygnały zgodnie z kalifornijską ustawą o ochronie prywatności w Internecie (CalOPPA)

Nie wspieramy Do Not Ścieżka ("DNT"). Nie Ścieżka to preferencja, którą można ustawić w przeglądarce internetowej, aby poinformować strony internetowe, że nie chce się być śledzonym.

Można włączyć lub wyłączyć funkcję Do Not Ścieżka odwiedzając stronę Preferencje lub Ustawienia przeglądarki internetowej.

Prawa użytkownika w zakresie ochrony danych na mocy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO)

Jeśli użytkownik jest rezydentem Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), przysługują mu pewne prawa do ochrony danych. Aerovigilance dąży do podjęcia uzasadnionych kroków w celu umożliwienia użytkownikowi poprawienia, zmiany, usunięcia lub ograniczenia wykorzystania jego Danych osobowych.

Jeśli użytkownik chce uzyskać informacje na temat przechowywanych przez nas jego danych osobowych i chce, aby zostały one usunięte z naszych systemów, prosimy o kontakt.

W pewnych okolicznościach użytkownikowi przysługują następujące prawa do ochrony danych:

Należy pamiętać, że przed udzieleniem odpowiedzi na takie żądania możemy poprosić użytkownika o zweryfikowanie jego tożsamości.

Użytkownik ma prawo złożyć skargę do organu ochrony danych w związku z gromadzeniem i wykorzystywaniem przez nas jego danych osobowych. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z lokalnym organem ochrony danych w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG).

Dostawcy usług

Możemy zatrudniać firmy i osoby trzecie w celu ułatwienia korzystania z naszej Usługi ("Dostawcy Usług"), świadczenia Usługi w naszym imieniu, świadczenia usług związanych z Usługą lub pomagania nam w analizowaniu sposobu korzystania z naszej Usługi.

Te osoby trzecie mają dostęp do danych osobowych użytkownika wyłącznie w celu wykonywania tych zadań w naszym imieniu i są zobowiązane do nieujawniania ani niewykorzystywania ich w żadnym innym celu.

Analityka

Możemy korzystać z usług zewnętrznych dostawców usług w celu monitorowania i analizowania korzystania z naszej Usługi.

Płatności

Możemy zapewnić płatne produkty i/lub usług w ramach Usługi. W takim przypadku korzystamy z usług stron trzecich do przetwarzania płatności (np. procesorów płatności).

Nie przechowujemy ani nie gromadzimy danych karty płatniczej użytkownika. Informacje te są przekazywane bezpośrednio do naszych zewnętrznych podmiotów przetwarzających płatności, których wykorzystanie danych osobowych jest regulowane przez ich Politykę prywatności. Te podmioty przetwarzające płatności przestrzegają standardów określonych przez PCI-DSS, zarządzanych przez PCI Security Standards Council, która jest wspólnym wysiłkiem marek takich jak Visa, Mastercard, American Express i Discover. Wymagania PCI-DSS pomagają zapewnić bezpieczną obsługę informacji o płatnościach.

Procesory płatności, z którymi współpracujemy to:

Linki do innych stron

Nasza usługa może zawierać łącza do innych witryn, które nie są przez nas obsługiwane. Kliknięcie łącza strony trzeciej spowoduje przekierowanie do witryny tej strony trzeciej. Zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z Polityką prywatności każdej odwiedzanej witryny.

Nie mamy żadnej kontroli i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treści, politykę prywatności lub praktyki stron lub usług stron trzecich.

Prywatność dzieci

Nasza Usługa nie jest skierowana do osób poniżej 18 roku życia ("Dzieci").

Nie zbieramy świadomie danych osobowych od osób poniżej 18 roku życia. Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem i wiesz, że Twoje dziecko przekazało nam dane osobowe, skontaktuj się z nami. Jeśli dowiemy się, że zebraliśmy dane osobowe od dzieci bez weryfikacji zgody rodziców, podejmiemy kroki w celu usunięcia tych informacji z naszych serwerów.

Zmiany w niniejszej Polityce prywatności

Od czasu do czasu możemy aktualizować naszą Politykę prywatności. Powiadomimy użytkownika o wszelkich zmianach, publikując nową Politykę prywatności na tej stronie.

Poinformujemy użytkownika za pośrednictwem wiadomości e-mail i/lub wyraźnego powiadomienia w naszym Serwisie, zanim zmiana wejdzie w życie i zaktualizujemy "datę wejścia w życie" u góry niniejszej Polityki prywatności.

Zaleca się okresowe sprawdzanie niniejszej Polityki prywatności pod kątem wszelkich zmian. Zmiany w niniejszej Polityce prywatności wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania na tej stronie.

Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki prywatności prosimy o kontakt.

Ładowanie...