Laserowy system uzbrojenia LOCUST (LWS)

LOCUST LWS firmy BlueHalo to kompleksowy system przeciwdziałania UAS, który zapewnia kompletny łańcuch zabójstw, zapewniając warstwową, szerokopasmową zdolność wykrywania w połączeniu z możliwością walki elektronicznej i skalowalnym efektorem lasera wysokoenergetycznego (HEL), aby zapewnić twarde zabójstwo. LOCUST LWS jest zbudowany w oparciu o modułową, otwartą architekturę systemową i składa się z komercyjnych, gotowych produktów i czujników o wysokim poziomie gotowości technologicznej (TRL). LOCUST LWS został zaprojektowany tak, aby sprostać nieodłącznej potrzebie mobilności i szybkiego wdrożenia. System pozwala jednemu operatorowi na przejście od stanu "wyłączonego" do pełnej gotowości w czasie krótszym niż 15 minut.

Dodatkowe informacje: Strona produktu BlueHalo Locust LWS