AccelerātUM jest zaufaną firmą doradztwa strategicznego specjalizującą się w mobilności bezzałogowej, bezpieczeństwie lotniczym i innowacyjnych technologiach lotniczych. Jesteśmy zaangażowani w łączenie niekonwencjonalnego, ale pragmatycznego myślenia z intelektem naszych klientów, aby dostarczać praktyczne strategie mające realny wpływ na dzisiejszy krajobraz biznesowy.

W dzisiejszym złożonym środowisku ustalanie i wdrażanie strategii optymalizacji wartości dla wszystkich interesariuszy organizacji lub branży nigdy nie było większym wyzwaniem.

Kierownictwo C-Suite musi rozważyć długoterminową grę i podjąć odważne i transformacyjne kroki, takie jak przedefiniowanie celu swojej organizacji, ustalenie strategicznych dyrektyw w świetle radykalnie zmieniającej się dynamiki klientów i rynku, prowadzenie przełomowych innowacji w swoim sektorze, rozpoczęcie kompleksowych transformacji cyfrowych, realizowanie i optymalizacja strategii wzrostu nieorganicznego, definiowanie i wdrażanie strategii wzrostu organicznego, osadzanie zrównoważonego rozwoju w modelu biznesowym, optymalizacja wpływu na decydentów rządowych.

Doświadczeni konsultanci AccelerātUM współpracują z naszymi klientami, aby sprostać ich najbardziej złożonym wyzwaniom, wykorzystać ich największe możliwości i poruszać się w niejednoznacznym krajobrazie politycznym, regulacyjnym i legislacyjnym.

AccelerātUM jest spółką należącą do Feddersen Group (TheFeddersenGroup.com).