Łączymy obronność i bezpieczeństwo, lotnictwo i kosmonautykę, personel rządowy i globalne społeczności wojskowe z niszowymi konferencjami sieciowymi. Dostarczamy rozwiązania poprzez wiedzę branżową, prezentując innowacje i współpracę, umożliwiając naszym klientom podejmowanie świadomych decyzji biznesowych i utrzymanie przewagi konkurencyjnej.