Bez świadomości przestrzeni powietrznej reagowanie na nieautoryzowane lub złośliwe drony jest kwestią szczęścia. SkySafe Cloud ostrzega użytkowników o obecności niepożądanych dronów w czasie rzeczywistym, dzięki czemu można podjąć odpowiednie środki zaradcze. Ta najnowocześniejsza, oparta na chmurze platforma SaaS udostępnia w czasie rzeczywistym i historyczne dane dronów na wyciągnięcie ręki, bez konieczności nabywania, instalowania lub utrzymywania drogiego sprzętu. Pełny pakiet produktów SkySafe obejmuje również Covert Forensics Imaging Device (CFID), ręczne rozwiązanie do najlepszego w swojej klasie gromadzenia danych kryminalistycznych z dronów.