Squarehead Technology opracowuje matryce akustyczne umożliwiające pasywne wykrywanie celów zakłócających monitorowany obszar, takich jak UAS. Wykorzystując opatentowaną technologię od 2004 roku, firma reprezentuje wiodącą pozycję w dziedzinie pasywnych czujników opartych na akustyce, zapewniając zwiększoną świadomość sytuacyjną w sektorze obronnym, a także w innych sektorach bezpieczeństwa i przemysłu.

Matryce mikrofonowe Squarehead mają kilka połączonych mikrofonów w każdym urządzeniu, które wykrywają kierunek źródła dźwięku. Możliwość skupienia się na określonych dźwiękach, z niezrównanym zasięgiem i jakością dźwięku, pozwala na wykrywanie dronów wyłącznie na podstawie emitowanego przez nie dźwięku. Dzięki zaawansowanemu klasyfikatorowi uczenia maszynowego możemy odróżnić drony od innych źródeł dźwięku w monitorowanym obszarze.

Squarehead wynalazł i zoperacjonalizował akustyczne wykrywanie dronów w sektorze obronnym i cywilnym, a wszystko to w celu wykorzystania wysoce kierunkowego wychwytywania i klasyfikacji dźwięku przewyższającego ludzkie ucho.

Tworząc algorytmy, oprogramowanie i sprzęt niezbędny do uruchomienia najlepszego na świecie, wzmocnionego systemu nasłuchu i automatycznego wykrywania i klasyfikacji dźwięku, zapewniamy niezrównaną świadomość sytuacyjną wymaganą do ochrony krytycznej infrastruktury i zasobów.