Wraz z rosnącą popularnością komercyjnych dronów, pracownicy ochrony wrażliwych obiektów stają w obliczu eskalacji zagrożeń. Aby zabezpieczyć swoje granice przed nieautoryzowanymi dronami, szukają skutecznej odpowiedzi, która jest dostosowana do ich konkretnych potrzeb bez naruszania istniejących ram bezpieczeństwa. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony społeczności - w tym ludzi, zasobów i infrastruktury krytycznej - wymaga kompleksowego podejścia, które wykracza poza zwykłe wdrażanie większej ilości technologii. Temu wieloaspektowemu wyzwaniu można sprostać jedynie poprzez ścisłą współpracę między kluczowymi interesariuszami w ekosystemie dronów, w tym organami regulacyjnymi, podmiotami zarządzającymi ruchem bezzałogowym, dostawcami technologii i użytkownikami dronów.

Uznając krytyczny charakter i złożoność tego wyzwania, zespół ekspertów Sentrycs w dziedzinie komunikacji i częstotliwości radiowych rozpoczął w 2017 r. misję opracowania modułowych rozwiązań, które można w pełni dostosować do unikalnych wymagań bezpieczeństwa i ekosystemów dronów każdego klienta i partnera. Łącząc sprawdzoną w praktyce technologię i doświadczenie w globalnych środowiskach dronów, Sentrycs jest liderem na drodze do bezpieczniejszej i bezpieczniejszej przyszłości opartej na dronach. Więcej informacji na stronie www.sentrycs.com