Program Vets to Drones przygotowuje weteranów do wejścia do komercyjnej branży dronów, zapewniając bezpłatne zasoby i szkolenia zgodne z aktualnymi standardami branżowymi. Nasi absolwenci są certyfikowani zgodnie z częścią 107 i testowani zgodnie z National Institute of Standards and Technology (NIST). Rozpoczęliśmy ten program, aby przedstawić społeczności weteranów możliwości związane z komercyjną branżą dronów. Zostanie pilotem UAS stwarza nowe i ekscytujące możliwości kariery dla weteranów szukających czegoś więcej w sektorze komercyjnym. 

Mamy partnerów w całej społeczności weteranów, od ekspertów z branży UAS, agencji reagowania na klęski żywiołowe, organizacji pozarządowych, które zapewniają pomoc humanitarną i firm założonych przez weteranów. Jesteśmy dumni, że możemy współpracować z partnerami branżowymi, budując i rozwijając nasz program z korzyścią dla wszystkich weteranów szukających nowej drogi naprzód!

Sprawdź nasze Projekty!

Bezpłatne zasoby dotyczące weteranów na Drones.org