2014

Akustyczne wykrywanie i śledzenie UAS klasy I za pomocą małej, czworościennej matrycy mikrofonowej

Acoustic Detection and Tracking of a Class I UAS with a Small Tetrahedral Microphone Array to artykuł opisujący analizę systemów akustycznych pod kątem skuteczności wykrywania i śledzenia UAS mierzonej za pomocą małej, czworościennej matrycy mikrofonów.

Systemy zdalnie sterowanych statków powietrznych w spornych środowiskach - analiza podatności na zagrożenia

Remote Piloted Aircraft Systems in Contested Environments - A Vulnerability Analysis zapewnia dogłębną ocenę obecnych zdalnie sterowanych systemów...

Ładowanie...