2017

Zagłuszanie komunikacji o widmie rozproszonym

Jamming of Spread Spectrum Communications Used in UAV Remote Control Systems to praca magisterska autorstwa Karela Pärlina z...

Rój obronny: analiza modelowania oparta na agentach

Rój defensywny: analiza modelowania oparta na agentach to praca, która analizuje, w jaki sposób roje bezzałogowych statków powietrznych mogą wspierać operacje obronne.

Analiza zagrożenia ze strony bezzałogowych statków powietrznych (UAV) dla obiektów jądrowych

Threat of Unmanned Aerial Vehicles (UAV) to Nuclear Facilities analizuje zagrożenie i reakcję na drony w obiektach jądrowych.

Rozwiązania anty-UAV dla połączonych sił zbrojnych

Counter-UAV Solutions for the Joint Force to raport badawczy autorstwa Davida J. Praislera, który zaleca zwinny proces zamówień Wspólnych Sił Zbrojnych.

Techniki przeciwdziałania bezzałogowym statkom powietrznym

ATP 3-01.81 Counter-Unmanned Aircraft Systems Techniques, z kwietnia 2017 r., to publikacja Kwatery Głównej Departamentu Wojsk Lądowych, która zapewnia...

Ładowanie...