2021

Integracja danych z czujników radarowych

Integracja danych z czujników radarowych z narzędziami świadomości sytuacyjnej w celu reagowania na zagrożenie ze strony bezzałogowych statków powietrznych to...

Wykorzystanie uzbrojonych dronów konsumenckich w meksykańskiej wojnie kryminalnej

Wykorzystanie uzbrojonych dronów konsumenckich w meksykańskiej wojnie kryminalnej to raport C/O Futures. Raport zawiera informacje na temat...

Zestaw danych do wieloczujnikowego wykrywania dronów

Zbiór danych do wieloczujnikowego wykrywania dronów to badanie, które proponuje wspólny publiczny punkt odniesienia dla adnotowanej bazy danych wieloczujnikowych....

System obrony przed UAV oparty na roju

Oparty na roju system obrony przed UAV proponuje wykorzystanie autonomicznego roju UAV do łagodzenia zagrożeń związanych z dronami. 

Wykrywanie obecności drona przez komunikację radiową drona

Drone Presence Detection by the Drone's RF Communication przedstawia obecne metody wykrywania bezzałogowych statków powietrznych (UAV).

Ustawa o lotnictwie cywilnym - Nowa Zelandia (2021)

Proponowana ustawa o lotnictwie cywilnym uchyla i zastępuje ustawę o lotnictwie cywilnym z 1990 r. oraz ustawę o władzach portów lotniczych z 1966 r. w Nowej Zelandii.

Kwantyfikacja kosztów zagrożeń związanych z dronami w Nowej Zelandii

Quantifying the Cost of Drone-Related Threats in New Zealand to artykuł, który przedstawia wstępne szacunki najbardziej znaczących zagrożeń ze strony dronów w Nowej Zelandii.

Najnowsze trendy i rozwój technologii w branży UAS i Counter-UAS

Najnowsze trendy i rozwój technologii w branży UAS i Counter-UAS to dokument, który zapewnia organom regulacyjnym i operatorom jądrowym najnowsze osiągnięcia w technologii UAS i Counter-UAS do rozważenia w planowaniu bezpieczeństwa.

Wizualne wykrywanie przez pilota małych bezzałogowych statków powietrznych podczas końcowego podejścia w warunkach nocnych

Pilot Visual Detection of Small Unmanned Aircraft on Final Approach during Nighttime Conditions to badanie mające na celu ocenę skuteczności...

Przegląd i symulacja czujników Counter-UAS do zarządzania ruchem bezzałogowym

Review and Simulations of Counter-UAS Sensors for Unmanned Traffic Management to artykuł, który bada technologie wykorzystywane do wykrywania...

Raport kryminalistyczny z ataku dronem na Mercer Street

Centralne Dowództwo Stanów Zjednoczonych opublikowało raport podsumowujący analizę kryminalistyczną w ramach śledztwa w sprawie...

Irański dron podejrzany o atak na tankowiec

W dniu 15 listopada 2022 r., około godziny 22:00, tankowiec został trafiony irańskim dronem u wybrzeży...

NNSA "Strefy bez dronów"

W roku podatkowym 2017 ustawa National Defense Authorization Act (NDAA) nadała Departamentowi Energii uprawnienia do ochrony obiektów...

Przegląd systemów antydronowych: Komponenty, projekty i wyzwania

Survey on Anti-Drone Systems: Components, Designs, and Challenges to dokument, który przedstawia kompleksowe badanie systemów antydronowych. W...

Interoperacyjność bezzałogowych systemów powietrznych w globalnym środowisku geopolitycznym

Counter-Unmanned Aerial Systems Interoperability in the Global Geopolitical Environment (Interoperacyjność bezzałogowych systemów powietrznych w globalnym środowisku geopolitycznym) to praca dyplomowa Allena N. Golphina...

Ładowanie...