AI-RE

Analysis of Drone Operations and Incursion Risk at Airports

Method of Analysis of Drone Operations and Incursion Risk at Airports is a case study by Lance Sherry, Jomana Bashatah,…

UAV Collision Risk Assessment in the Terminal Restricted Area

UAV collision risk assessment in terminal restricted area by heatmap representation is a study by Na Zhang, Hu Liu, and…

Practice of Low-Altitude Airspace and Traffic Management

The exploration and practice of low-altitude airspace flight service and traffic management in China is a research paper by Xiangmin…

UAV – Airborne Collision Severity Evaluation

Airborne Collision Severity Evaluation- Engine Ingestion is an FAA Center of Excellence for UAS Research- Alliance for System Safety of…

Drone Drills: Jak przygotować się na incydent z dronem

Drone Drills: How to Prepare for a Drone Incident to artykuł napisany przez podpułkownika Andre Haidera, GE A,...

Wysiłki mające na celu rozwiązanie problemu nieautoryzowanych lotów dronów w pobliżu lotnisk

Bezpieczeństwo lotnictwa: Federal Efforts to Address Unauthorized Drone Flights Near Airports to raport Biura Odpowiedzialności Rządu (GAO). FAA...

Globalny raport na temat pozyskiwania i uzbrojenia UAS

Global Report on the Acquisition, Weaponization and Deployment of Unmanned Aircraft Systems by Non-State Armed Groups for Terrorism-related Purposes to...

CTPN: Przygotowanie na wrogie drony w środowisku miejskim

Preparing for Hostile Drones in Urban Environments to raport przygotowany przez Counter Terrorism Preparedness Network (CTPN). Autorzy raportu...

Ochrona granic: UAS zwiększają bezpieczeństwo krajowych lotnisk

Protecting the Perimeter: Unmanned Aircraft Systems Enhance National Airport Security to praca dyplomowa napisana przez Roberta L. Scotta.....

Mapa drogowa Federal Air Marshal Service

Mapa drogowa Law Enforcement/Federal Air Marshal Service to dokument Administracji Bezpieczeństwa Transportu (TSA). Ta mapa drogowa określa misję, wizję,...

Badanie aktywności UAV w Wirginii - od marca 2023 r. do października 2023 r.

Virginia UAV Activity Study - Virginia Low-Level Airspace Analysis to raport Unmanned Robotics Systems Analysis, Inc. (URSA) przygotowany we współpracy z...

Raport końcowy FAA UAS Detection and Mitigation ARC

Federalna Administracja Lotnictwa (FAA) opublikowała raport końcowy komitetu ds. regulacji lotnictwa w zakresie systemów wykrywania i łagodzenia skutków UAS. Zgodnie z sekcją...

Ochrona infrastruktury lotnictwa cywilnego przed bezzałogowymi statkami powietrznymi

Ochrona infrastruktury lotnictwa cywilnego przed bezzałogowymi statkami powietrznymi to wytyczne opublikowane przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO). To...

Reakcja lotniska na zagrożenia ze strony UAS

Airport Response to Unmanned Aircraft System (UAS) Threats to program National Safe Skies Alliance na rzecz badań stosowanych w portach lotniczych....

Studia przypadków UAS: Zderzenia ze statkami powietrznymi w powietrzu

Trzy studia przypadków dotyczące małych niezakręconych systemów powietrznych w pobliżu zderzeń w powietrzu ze statkami powietrznymi: Oparte na dowodach podejście do korzystania z...

Ładowanie...