Unia Europejska

Frontex Announces C-UAS and Red Team Industry Day

Frontex, the European Border, and Coast Guard Agency is hosting an Industry Day exploring innovative solutions for counter-unmanned aerial systems…

Integracja UAS w europejskiej przestrzeni powietrznej i nad obszarami miejskimi

Integracja systemów bezzałogowych statków powietrznych z europejską przestrzenią powietrzną i ich eksploatacja nad obszarami zaludnionymi - raport Komisji...

EASA publikuje ramy regulacyjne dotyczące AAM i obsługi dronów

W ubiegłym tygodniu Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego Unii Europejskiej (EASA) wydała opinię numer 03/2023 zatytułowaną "Wprowadzenie ram regulacyjnych dla...

Frontex Low-Flying Objects Faza 1 zakończona

W grudniu 2022 r. Frontex rzucił wyzwanie branży, poszukując innowacyjnych i opłacalnych rozwiązań w zakresie wykrywania, śledzenia i identyfikacji nisko latających obiektów. W...

Aloft rozszerza działalność na Europę dla U-Space

Aloft Technologies, Inc., wiodąca w branży platforma do obsługi dronów i zarządzania przestrzenią powietrzną, ogłosiła dziś swój pierwszy krok w kierunku międzynarodowej ekspansji....

EDA kończy projekt wielofunkcyjnego lasera

Zakończenie TALOS (Tactical Advanced Laser Optical System), znaczącego projektu badawczego w dziedzinie obronności, zainicjowanego w ramach...

Zarządzanie incydentami z użyciem dronów na lotniskach

Drone Incident Management at Aerodromes został opublikowany 8 marca 2021 r. przez Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego Unii Europejskiej (EASA). To...

Koncepcja operacyjna U-Space

Kluczowy czynnik otwierający przestrzeń powietrzną dla nowych operacji na niskich wysokościach Niniejsza praca przedstawia koncepcję operacji U-space (ConOps) opartą na...

Ładowanie...