Dowództwo Lotnictwa i Rakiet Armii Stanów Zjednoczonych (AMCOM), z siedzibą w Redstone Arsenal, Alabama, przewiduje wymóg dostarczenia Counter Unmanned Aircraft Systems (C-UAS) opartego na wieżyczce. Niniejsze ogłoszenie ma na celu ocenę zainteresowania, możliwości i kwalifikacji potencjalnych firm do konkurowania i realizacji kontraktu hybrydowego obejmującego wymagania dotyczące stałej ceny i zwrotu kosztów. Inicjatywa ta jest zgodna z wymogami Federal Acquisition Regulation Part 10 Market Research.

Wykonawca musi być w stanie zaprojektować, udokumentować, wyprodukować i zintegrować rozwiązanie oparte na broni C-UAS. Kluczowe wymagania obejmują zdolność systemu do atakowania i niszczenia bezzałogowych systemów powietrznych (UAS) przy użyciu działa z szybkostrzelnością i automatycznym celowaniem kontrolowanym przez operatora. System powinien być mobilny (montowany na pojeździe), wyposażony w system dowodzenia i kontroli wyświetlający ślady powietrzne i przekazujący ślady do systemu dział. Inne istotne cechy obejmują aktywna radar, elektrooptyczne i na podczerwień (EO/IR), podniesienie czujnika i zestawu komunikacyjnego ponad 10-metrową linię drzew oraz włączenie sieci radiowej do celów komunikacyjnych.

Rząd poszukuje informacji na temat systemu przeciwdziałania Grupa 3 UAS o masie startowej brutto w zakresie 20-600 kg. Wymagane szczegóły obejmują specyfikacje amunicji i kalibru broni, cechy wieży (SWaP-C, szybkość obrotu, stabilność itp.), interfejsy między komponentami systemu, zewnętrzne możliwości śledzenia, specyfikacje modelu radaru (SWaP-C, zasięg wykrywania, współczynnik fałszywych alarmów itp.), zdolność do poruszania się, szczegóły kamery EO / IR, czas umieszczenia / rozmieszczenia, rundy bojowe, platforma integracyjna, koncepcje logistyczne i proponowane zapewnienia dotyczące praw do danych. Celem jest zebranie kompleksowych informacji na temat aspektów technicznych i możliwości operacyjnych systemu.

Termin nadsyłania odpowiedzi upływa 22 marca 2024 r. Więcej informacji można znaleźć na stronie Zdolność do zwalczania bezzałogowych systemów powietrznych (CUAS) w oparciu o działo wieżowe na stronie sam.gov.

Źródło zdjęcia - Adobe Stock by pingvin57