W dniu 8 lutego Komisja Senatu USA ds. Handel, nauka i transport przyjęła ustawę o reautoryzacji Federalnej Administracji Lotnictwa z 2023 r. (S. 1939) przez głosowanie. Dwupartyjne ustawodawstwo, gdy zakończy swoją podróż legislacyjną, reautoryzuje FAA na następne pięć lat. Izba Reprezentantów przyjęła wcześniej ustawę o reautoryzacji FAA, Securing Growth and Robust Leadership in American Aviation Act (H.R. 3935), w lipcu 2023 roku.

"To ustawodawstwo będzie wspierać światowe przywództwo i konkurencyjność Stanów Zjednoczonych w zakresie zaawansowanego lotnictwa i autonomii, co wzmocni inwestycje krajowe, rozwój siły roboczej i uczciwą konkurencję na rynku globalnym", powiedział Association for Uncrewed Vehicle Systems International (AUVSI) Dyrektor ds. rzecznictwa Michael Robbins.

Przepisy te są postrzegane jako znaczący krok naprzód w zakresie bezpiecznej integracji dronów działających poza linią wzroku (BVLOS) i Advanced Air Mobility (AAM) w przestrzeni powietrznej. AUVSI pochwala kierownictwo komisji i wzywa do szybkiego zaplanowania pełnego głosowania w Senacie w celu zapewnienia jasności przepisów i wsparcia dla amerykańskich firm.

Post Image Credit- envatoelements by ktsimage