Biuro ds. Zwalczania Terroryzmu w Departamencie Stanu USA było gospodarzem konferencji. Inauguracyjne warsztaty osobiste of the Counter-Drone Five Eyes (FVEY) Policy Forum in Washington, D.C., from August 22 to 24, 2023. This event brought together FVEY partners and key U.S. government stakeholders for substantive discussions on kontr-dron strategies. The focus was on developing and implementing national policies, enhancing collaboration among FVEY partners, and strategizing for the future of the Counter-Drone FVEY Policy Forum.

Wśród delegatów krajów FVEY znaleźli się przedstawiciele brytyjskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Ministerstwa Obrony, kanadyjskiej Królewskiej Kanadyjskiej Policji Konnej i Transport Canada, australijskiego Departamentu Infrastruktury, Transportu, Rozwoju Regionalnego, Komunikacji i Sztuki oraz nowozelandzkiego Ministerstwa Transportu. W skład delegacji USA weszli przedstawiciele Rady Bezpieczeństwa Narodowego, Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i jego agencji składowych, Urzędu Celnego i Ochrony Granic oraz Agencji Bezpieczeństwa Cybernetycznego i Infrastruktury, Departamentu Sprawiedliwości i Federalnego Biura Śledczego, Federalnej Administracji Lotnictwa oraz Departamentu Obrony.

Pierwszy dzień forum politycznego Counter-Drone Five Eyes (FVEY)

The initial day of the workshop brought together participants at the Department of State’s George C. Marshall Center for introductory sessions, presentations by FVEY partners outlining their ongoing challenges, and panel discussions addressing the characterization of dron threats and current mitigation practices. Chris Landberg, Starszy urzędnik Biura ds. Zwalczania Terroryzmu, oraz Jeffrey Giauque, Zastępca koordynatora ds. reagowania kryzysowego i technologii wygłosił przemówienie otwierające. Obaj wyrazili wdzięczność za zaangażowanie uczestników i wspólne wysiłki w przeciwdziałaniu dronom i pojawiającym się zagrożeniom technologicznym. Starszy urzędnik Biura Landberg podkreślił niezachwiane zaangażowanie Departamentu Stanu w przeciwdziałanie potencjalnemu niewłaściwemu wykorzystaniu technologii przez terrorystów. Podkreślił konieczność kompleksowego podejścia całego rządu do przeciwdziałania tej rozwijającej się technologii, uznając jej rosnące znaczenie w przyszłym krajobrazie nowoczesnych działań wojennych i społeczeństwa.

Po wystąpieniu otwierającym, przedstawiciele Kanady, Nowej Zelandii, Australii, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych przedstawili kompleksowy wgląd w krajowe perspektywy dotyczące zagrożeń związanych z dronami. Omówili oni takie tematy, jak istniejące polityki, ramy regulacyjne i krajowe strategie stosowane w celu zwalczania dronów. Brent Cotton, Director for the C-UAS Program Management Office at the Department of Homeland Security, spoke on behalf of the United States, offering a detailed account of the 18-month process involved in formulating new ustawodawstwo and policies for countering drones across various interagency channels. This presentation provided participants with valuable perspectives on the shared challenges and distinctive approaches of the FVEY partners in countering drones. It also delved into the complexities of crafting streamlined counter-drone legislation, encompassing authorities, policies, technical requirements, and the subsequent implementation of these measures.

Drugi dzień forum politycznego Counter-Drone Five Eyes (FVEY)

Serving as the official co-host of the FVEY Counter-Drone Policy Forum, the British Embassy in Washington, D.C., hosted the second day of the workshop. During this session, participants extended their discussions on evolving threats and trends in the context of drones. FVEY partners and U.S. government stakeholders actively engaged in panel discussions exploring the beneficial applications of drones. The panels also delved into the current status of each country’s integration of drones into legislative and regulatory frameworks, addressing challenges related to incorporating aerial drones into cywilny society and the national airspace.

Dzień trzeci Demonstracja techniczna zorganizowana przez Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Ostatni dzień warsztatów odbył się w kampusie St. Elizabeths, którego gospodarzem był Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Demonstracja techniczna obejmowała pokazy Państwowego Biura Bezpieczeństwa Dyplomatycznego, Służby Celnej i Ochrony Granic oraz MITRE.

Zdjęcie kontrolera drona z kimś mówiącym w tle.
Pokazy techniczne prezentowały niektóre z obecnych technologii, taktyk, technik i procedur stosowanych zarówno przez podmioty zagrażające dronom, jak i organy ścigania zwalczające drony. (Źródło zdjęcia: Departament Stanu USA)

 

Pokaz ten obejmował drony działające z dużą prędkością, przeprowadzające symulowane ataki poprzez zrzucanie ładunków, roje dronów i operacje dronów stałopłatowych. Skutecznie uwypukliła ona znaczące zalety dronów, jednocześnie podkreślając ewoluujące i niepokojące zagrożenia, jakie stanowią one dla bezpieczeństwa narodowego. Co najważniejsze, demonstracja podkreśliła konieczność solidnej współpracy między partnerami FVEY. Counter-Drone FVEY Policy Forum zostało uznane za kluczowy początkowy krok w opracowywaniu spójnych polityk mających na celu przeciwdziałanie nikczemnemu wykorzystaniu tej technologii.

Warsztaty zakończyły się zobowiązaniem uczestników ze wszystkich pięciu krajów do sformalizowania FVEY Counter-Drone Policy Forum jako trwałego podmiotu zajmującego się ewolucją i wdrażaniem polityki przeciwdziałania dronom. Zgodzili się, że znaczna wartość tego bezpośredniego spotkania uzasadnia ustanowienie przyszłych spotkań jako corocznego wydarzenia.

Ta historia pierwotnie ukazała się na stronie www.state.gov

Aby zapoznać się z treściami dotyczącymi przeciwdziałania UAS w poszczególnych sektorach, odwiedź stronę Strony sektorowe C-UAS Hub.

Post Image - Pierwsze spotkanie w ramach warsztatów Counter-Drone FVEY Policy Forum zgromadziło zainteresowane strony, aby omówić, co można zrobić, aby umożliwić rozwiązania w zakresie rosnących i pojawiających się zagrożeń i możliwości związanych z technologią dronów. (Źródło zdjęcia: Departament Stanu USA)