Act Now to Protect Critical Infrastructure Against Drones to artykuł napisany przez Dawn Zoldi, CEO firmy P3 Tech Consulting. Artykuł został opublikowany za zgodą Sentrycs.

Niniejszy artykuł analizuje zagrożenie ze strony systemów bezzałogowych statków powietrznych (UAS), zagrożenie ze strony UAS dla infrastruktury krytycznej oraz ograniczenia prawne i władze związane z wykorzystaniem technologii przeciwdziałania dronom w Stanach Zjednoczonych. Autor analizuje również kwestie prywatności, zdalnej identyfikacji i działań niezbędnych do dalszego zabezpieczenia ojczyzny. W artykule omówiono również technologie łagodzenia skutków użycia dronów, takie jak Sentrycs Zdolność do "przejmowania i lądowania".

Dokument jest załączony poniżej.