Przewodnik dla kadry kierowniczej wyższego szczebla dotyczący przeciwdziałania zagrożeniom ze strony UAS, opublikowany przez Centrum Ochrony Infrastruktury Krajowej (CPNI) to przewodnik stworzony w celu nakreślenia kluczowych kroków potrzebnych do ochrony witryny przed nieostrożnym i nikczemnym użyciem UAS.

Data publikacji- 6 kwietnia 2021 r.

Niniejszy przewodnik zawiera podsumowanie kluczowych etapów przygotowania terenu do ochrony przed zagrożeniem ze strony UAS. Podsumowanie obejmuje następujące tematy:

  • Opracowanie strategii i planu przeciwdziałania UAS
  • Ocena zagrożenia i ryzyka związanego z UAS
  • Ograniczenie niedbałego i lekkomyślnego korzystania z UAS
  • Wdrażanie środków bezpieczeństwa fizycznego
  • Ocena technicznych środków przeciwdziałania UAS
  • Operacje przeciw UAS
  • Przegląd i dalsze wytyczne

Czytelnicy mogą zapoznać się z tym publicznie dostępnym dokumentem na stronie internetowej CPNI.

Autor- Centrum Ochrony Infrastruktury Krajowej (CPNI)

Powiązane treści:

Przeciwdziałanie zagrożeniom ze strony UAS

Ochrona przed zagrożeniem ze strony UAS

Ochrona wrażliwych celów przed atakami terrorystycznymi z użyciem UAS