Federalna Administracja Lotnictwa (FAA) Biuro Portów Lotniczych i Standardów Bezpieczeństwa opublikowało wytyczne dotyczące przeciwdziałania UAS wraz z załącznikami dla wszystkich sponsorów lotnisk zainteresowanych oceną, demonstracją lub w inny sposób instalacją systemów wykrywania UAS lub tych, którzy już posiadają systemy wykrywania na lotniskach lub w ich pobliżu.

Pismo FAA wraz z załącznikami jasno określa stanowisko agencji w odniesieniu do korzystania z technologii ograniczania skutków ataków UAS przez podmioty niefederalne na lotniskach lub w ich pobliżu. Oprócz ostrzeżenia dotyczącego technologii łagodzącej, pismo wyjaśnia również, że niektóre systemy wykrywania mogą mieć wpływ na przepisy prawa federalnego, takie jak te zawarte w tytule 18 Kodeksu Stanów Zjednoczonych.

Data publikacji- 7 maja 2019 r.

The information to lotnisko sponsors was accompanied by the following attachments:

Attachment 1: July 19, 2018, Letter from the FAA Office of Airports on Guidance on Use of Counter-UAS Systems at Airports.

Attachment 2: The FAA’s answers to some frequently asked questions regarding UAS detection and countermeasure/mitigation systems and technologies.

Załącznik 3: Kwestie techniczne i uwagi, które FAA wykorzystała do oceny poziomu gotowości technicznej technologii wykrywania UAS, ponieważ może to być pomocne dla operatorów lotnisk.

Nie odnotowano żadnych ograniczeń dystrybucji tych informacji.

Autor- Federalna Administracja Lotnictwa

Powiązane treści:

Obecne rozwiązania antydronowe dla lotnisk

Raport z ćwiczeń INTERPOL w zakresie przeciwdziałania dronom