2019

Classification of UAVs Using RF Fingerprints

Detection and Classification of UAVs Using RF Fingerprints in the Presence of Wi-Fi and Bluetooth Interference is a paper by…

Enabling Counter-UAS and UAS-Detection Systems in New Zealand

Enabling Counter-UAS and UAS-Detection Systems in New Zealand este un raport care propune o legislație pentru a aborda amenințările reprezentate de drone.

Micro-UAV Detection and Classification from RF Fingerprints Using Machine Learning Techniques

Micro-UAV Detection and Classification from RF Fingerprints Using Machine Learning Techniques is a paper that focuses on the RF detection and classification micro-UAVs.

Memorandumul de la Berlin privind bunele practici pentru combaterea utilizării de către teroriști a sistemelor aeriene fără pilot la bord

Memorandumul de la Berlin privind bunele practici pentru combaterea utilizării de către teroriști a sistemelor aeriene fără pilot la bord este un document care identifică 26 de bune practici...

Counter-Unmanned Aerial Systems

Counter-Unmanned Aerial Systems is a paper that provides a background on how the technology works, how the technology can be…

Ghidul FAA de contracarare a UAS în aeroporturi

Biroul pentru Aeroporturi și Standarde de Siguranță al Administrației Federale a Aviației (FAA) a publicat ghidul Counter-UAS cu anexe pentru toți sponsorii aeroporturilor...

Cadrul de răspuns la un incident cu drone

Framework for Responding to a Drone Incident (Cadrul de răspuns la un incident cu drone) este un document INTERPOL inspirat de participanții la Drone Global Expert Group din...

The Implications for Force Protection Practitioners of Having to Counter Unmanned Systems

The intention of this work is to develop a common framework to develop Tactics, Techniques and Procedures (TTPs) for force…

The Rise of Consumer Drones Threat

Consumer drones are a common topic in the Counter-UAS Industry.  These low-cost flying platforms have redefined what it means to…

Strategia britanică de combatere a avioanelor fără pilot

Strategia britanică de combatere a avioanelor fără pilot la bord prezintă strategia guvernului de atenuare a amenințării reprezentate de utilizarea neglijentă și nechibzuită a...

Small Unmanned Aircraft: Characterizing the Threat

In this white paper, Mitre shares its unmanned aircraft systems threat characterization to help stakeholders understand the threats of these…

Combaterea sistemelor de aeronave fără pilot la bord

Countering Unmanned Aircraft Systems (Contracararea sistemelor de avioane fără pilot) este o teză de doctorat a Școlii Navale Postuniversitare, realizată de Jason Knight, care a evaluat riscul pe care UAS îl reprezintă...

Încărcare...